bevekelsegrund:

underliggande motiv för visst handlande.