Testa Dig Själv! • Gratis Personlighets-Test Ny Nivå, Box 10119, 43422 Kungsbacka, info@nyniva.nu
 Start                   

 Personlighetstest  

 STRESS-test  

 Dianetik               

 Självanalys      

 Beställ material      

 Nyheter/Info      

 Mer om Dianetik  

 Om Scientologi    

 VIDEOKANAL

 Artiklar    

 Om författaren   

 Om Ny Nivå  

 Kontakta Ny Nivå  

Anvisningar:
- Besvara varje fråga så som Du känner JUST NU.

- Försäkra Dig om att Du förstår varje fråga,
läs den så många gånger som är nödvändigt.

- Dröj inte för länge vid en fråga. Besvara den så
snart Du förstår den och gå vidare till nästa fråga.
  

  Besvara testet enl. följande: 

  + betyder ja eller mestadels ja 

  ? betyder kanske eller osäker 

  - betyder nej eller mestadels nej  


Fyll först i Dina uppgifter här:    * = obligatoriskt uppgift

Förnamn*

  

Efternamn*

Gatuadress*

Postnummer* 

Postort* 

Land* 

Telefon*

Mobiltel

Ev övrig kontaktinfo 

E-post*

  

Yrke

Ålder*

Kön*

Man Kvinna


Du måste vara minst 18 år för att erhålla utvärdering av testet.

Genom att gå vidare i testet, godkänner jag också att lagring av den information jag lämnar samt uträkning av testet sker med hjälp av dator.


Kontrollera särskilt att namn och telefonnummer är korrekt inmatade, annars kan vi inte delge dig resultatet av testet!