Testa Dig Själv! • Gratis Personlighets-Test Ny Nivå, Box 10119, 43422 Kungsbacka, info@nyniva.nu
 Start                   

 Personlighetstest  

 STRESS-test  

 Dianetik               

 Självanalys      

 Beställ material      

 Nyheter/Info      

 Mer om Dianetik  

 Om Scientologi    

 Om författaren   

 Om Ny Nivå  

 Kontakta Ny Nivå  

Praktisk tillämpad Scientologi:

Företagarpaket

Ovärderliga praktiska kunskaper för varje företagare, chef eller ledare.

Handböcker som du verkligen har användning för -- efterhand som du läser dem, kan du direkt börja tillämpa metoderna för att öka din personliga effektivitet och nå större framgång i din verksamhet.

Som företagare eller chef har du i ditt arbete en mängd praktiska områden du behöver behärska väl och situationer du måste kunna bemästra.

Bedöma människor och bygga relationer

• Du måste kunna bygga goda personliga relationer -- både med kunder, dina anställda och leverantörer för att garantera framgång i din verksamhet.

• Du behöver kunna göra en god bedömning av människor du kommer i kontakt med. Vem kan du lita på? Vem bör du undvika?

• Du behöver effektivt kunna ta till dig ny information och verkligen förstå dess innehåll.

• Du behöver ha ett praktisk fungerande grepp om etiska frågor -- en viktigt förutsättning för att behålla såväl din kundkrets som dina medarbetare och få din verksamhet att fungera väl och expandera.

• Och mycket mer...

Vilket område vill Du bli bättre på?

Titta igenom nedan uppräknade områden och se vilket som intresserar dig mest?

Författaren och filosofen L. Ron Hubbard är idag, med över 120 miljoner sålda böcker, inte bara en av världens mest lästa författare.

Koncisa, lättfattliga handledningar

Han är också en av världens främsta experter inom kommunikation, mänskliga relationer, ledarskap och personlig utveckling. Och när han skriver handlar det inte om några tjocka, teoretiska eller psykologiserande avhandlingar som få orkar ta sig igenom -- utan koncisa, lättfattliga handledningar med inriktning på omedelbar praktisk tillämpning.

Det är ingen överdrift att säga att L. Ron Hubbards metoder erbjuder den effektivaste existerande vägen till just praktisk expertkunskap inom dessa områden och mycket mer. Vi har därför skräddarsytt ett paket med baskunskaper som du som företagare eller chef kan ha direkt nytta och glädje av i ditt dagliga arbete.

Paketet innehåller totalt 10 olika handböcker. Varje titel är ett häfte på ca 30 till 50 sidor:

Orsaken till undertryckande
Hur identifierar du personer som, trots omsorgsfullt maskerade avsikter, ständigt strävar efter att lägga krokben för dig och få dig att misslyckas? Här kan du lära dig lokalisera och hantera den verkliga källan till olyckor och ohälsa, misslyckanden och motgångar. Denna kunskap är så grundläggande och viktig för all mänsklig verksamhet, att den kan kullkasta varje metod, projekt, målsättning eller aktivitet om den ej är känd eller tillämpas.
Studieteknologin
I allt fler branscher och verksamheter behöver vi idag, för att hänga med i den snabba tekniska utvecklingen, på ett mer effektivt sätt kunna läsa och ta till oss mycket ny information. Har du någon gång börjat läsa en text eller ett ämne, men sedan gett upp eller kännt att det blev allför mödosamt eller förvirrande för att ta dig igenom materialet? Här finner du de exakta orsakerna till varför detta inträffar. Och inte minst -- vilka konkreta åtgärder du gör för att verkligen med full förståelse kunna studera och tillämpa vilket material som helst.
L. Ron Hubbards Studieteknologi innebär ett revolutionerande genombrott inom alla former av studier och utbildning.

Den emotionella tonskalan
Här finner du ett synnerligen effektivt praktiskt hjälpmedel att förutsäga mänskligt beteende. Vem kan du lita på? Vem bör du undvika? Genom att bättre bedöma hur människor kan förväntas bete sig i olika situationer, undviker du många risker och kan dramatiskt förbättra dina utsikter till framgång. Med hjälp av tonskalan kan du också hjälpa personer som är intrasslade i besvärliga situationer med andra människor.
Beståndsdelarna i förståelse
L. Ron Hubbard skriver om dessa upptäckter att det förmodligen är "den viktigaste information jag någonsin stött på inom området mellanmänskliga relationer, kontroll och ledarskap". Det handlar om att kunna öka förståelse och samförstånd mellan människor -- genom att känna till dess grundläggande beståndsdelar kan man reparera missförstånd, meningsskiljaktigheter och förstörda relationer.

Kommunikation
"En människa är så levande som hon kan kommunicera,"skrev L. Ron Hubbard. Beskriver vad god kommunikation är, vad som kan saknas i en bristfällig, samt hur mer kommunikation - inte mindre - är vägen till större personlig frihet. Ger också ett antal praktiska övningar att förbättra och förfina din kommunikationsförmåga -- ovärderliga färdigheter i allt samspel med andra människor, och i synnerhet i säljarbetet.
Etik och tillstånden
Vilka är dom universella formlerna för att faktiskt få vilken konstruktiv verksamhet som helst att lyckas och blomstra? Ett av L. Ron Hubbards stora genombrott var utvecklandet av en fungerande teknologi för ämnet etik, metoder som är tillämpliga på våra dagliga liv och som bl a besvarar denna fråga.

Integritet och ärlighet
Vad får människor att dra sig undan från deltagande i grupper, aktiviteter, ja, själva livet? L. Ron Hubbards upptäckter leder här till ett helt nytt synsätt på ett gammalt problem. Du behöver inte längre hjälplöst betrakta en människa som hamnar i en sådan situation, utan kan hjälpa dem återupprätta sin självkänsla och entusiasm i livet.
Hur man löser konflikter
Vilken chef eller ledare har inte ställts inför konfliktsituationer som allvarligt stör verksamheten och behöver en praktisk lösning? L. Ron Hubbard avslöjar här en grundläggande "naturlag" som förklarar varför konflikter mellan människor ibland kan tyckas så "omöjliga" att lösa. Och inte minst - när man förstår denna lag, så finner sådana situationer plötsligt en fungerande lösning.

Verktyg för arbetslivet
Att arbete för många människor är en källa till stress och oro är knappast någon nyhet. Detta häfte visar bl a hur man hanterar upprördheter och förvirringar på arbetsplatsen, och hur man kan hjälpa medarbetare som drabbas av utmattning. Här erbjuds generellt användbara metoder att göra arbete mer givande och tillfredsställande.
Targets och mål
Hur sätter man upp mål, planer och policyn för en verksamhet? Hur definierar man dess produkter och statistiker? Historien är full av oavslutade projekt och misslyckade drömmar. Här beskrivs en mycket användbar skala och de exakta steg och åtgärder som behöver tas för att kunna uppnå i stort sett vilket konstruktivt mål som helst.

Organiseringens grunder
De praktiska grunderna för organisering, dess syfte, hur man bäst går till väga och strukturerar upp en verksamhet, samt en generell organiseringsplan som kan tillämpas på vilken konstruktiv verksamhet som helst och göra den mer effektiv.


Företagarpaket: 11 stycken praktiska handböcker av L. Ron Hubbard
Häften, ca 30 till 50 sid vardera.
Totalpris: 699 kr inkl frakt. Inga avgifter tillkommer.

Ovanstående handböcker är var och en särtryck av ett avsnitt ur Scientologi-handboken, baserad på L. Ron Hubbards arbeten. Scientologi är en tillämpad religiös filosofi, vars tillämpning kan delas in i två områden: Dels en teknologi för människan att nå högre tillstånd av andlig medvetenhet och frihet, och dels ett stort antal grundläggande principer och praktiska metoder som människor kan använda för att förbättra sina liv och alla aspekter av tillvaron -- hjälpmedel för att skapa nya sätt att leva. Ovanstående material hör alltså till det senare av dessa två områden.