Testa Dig Själv! • Gratis Personlighets-Test Ny Nivå, Box 10119, 43422 Kungsbacka, info@nyniva.nu
 Start                   

 Personlighetstest  

 STRESS-test  

 Dianetik               

 Självanalys      

 Beställ material      

 Nyheter/Info      

 Mer om Dianetik  

 Om Scientologi    

 Om författaren   

 Om Ny Nivå  

 Kontakta Ny Nivå  

Är du FÖRETAGARE?
Eller CHEF? »
  

Scientologi: Kunskap om livet

Dianetik reder ut och förklarar mycket angående mänskligt beteende och människans sinne, men en väsentlig fråga återstår:

När någon tittar på en mental bild, VEM är det som tittar på denna bild?

L. Ron Hubbard gjorde en viktig upptäckt i denna fråga. Efter att ha observerat ett stort antal människor som använde Dianetik, kunde han konstatera att de hade vissa erfarenheter och fenomen gemensamma. Efter en noggrann genomgång av allt relevant forskningsmaterial fann han svaret: Människan är varken sin kropp eller sitt sinne, utan en andlig varelse.

Det handlade om individen själv - källan till allt som är gott, anständigt och kreativt här i världen. I och med denna upptäckt lade L. Ron Hubbard grunden för den religiösa filosofin Scientologi, eftersom han nu hade tagit steget in på det område som sedan gammalt hörde religionen till: själens område.

Termen själ hade emellertid kommit att betyda så många olika saker genom dess användning i andra religioner och utövningar, att en ny term behövdes för att ange exakt vad som hade upptäckts.

Den term L. Ron Hubbard valde var thetan, från den grekiska bokstaven theta, θ, den traditionella symbolen för tanke eller liv.

En thetan är personen själv, inte hans kropp eller hans namn, det fysiska universum, hans sinne eller någonting annat. Det är det som är medvetet om att vara medvetet; den identitet som ÄR individen. Man har inte en thetan som något man håller sig med, som något skilt från en själv; man är en thetan.

Av stor betydelse vid denna tidpunkt för L. Ron Hubbards forskning var hans undersökningar rörande det fenomen som går under namnet exteriorisering. Även om olika religiösa skrifter nämner detta, hade ingen tidigare utsatt det för en så omsorgsfull granskning. Genom sin forskning kom L. Ron Hubbard fram till att thetanen kan lämna kroppen och existera oberoende av denna. I ett exterioriserat tillstånd kan personen se utan att använda kroppens ögon, höra utan kroppens öron och känna utan kroppens händer. Tidigare förstod människan mycket litet om detta fenomen - att individen kan existera skild från sitt sinne och sin kropp. Genom exteriorisering - något som man kan uppnå med Scientologi - vinner en person visshet om att han är sig själv och inte sin kropp.

Fortsätt »
 
Studiebesök, skolföredrag, grupparbeten om Scientologi

Om du har frågor kring personlig utveckling eller andligt helande, KONTAKTA OSS gärna!

Utforska ditt undermedvetna! Använd DIANETIK av L. Ron Hubbard.